Obec Písečné
Písečné
nad Dyjí
Adresa:
Obec Písečné
č.p. 145
378 72 Písečné

Mateřská škola Písečné

Nové internetové stránky MŠ Písečné naleznete zde

Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020 v MŠ Písečné

Školní rok 2019/20 byl ve znamení velkých změn. Jelikož z původního kolektivu ve školce zůstala jen slečna učitelka Bc. Michaela Bařinková, bylo zapotřebí tým zaměstnanců posílit o jeho další členy. Novou tváří MŠ se tak stala nejen nově jmenovaná paní ředitelka Mgr. Danuše Ganzwohl, ale také paní Pavla Poláčková jako kuchařka a školnice v jedné osobě, na částečný úvazek byla přijata paní učitelka Iveta Trávníčková a v neposlední řadě místo účetní obsadila paní Jitka Tesařová, která dohlíží na naše finance.

S novým kolektivem zaměstnanců začala mateřská škola získávat nový ráz. Velké plány od samého začátku nezůstaly jen na papíře.  Ve spolupráci se zřizovatelem, proběhla na zahradě MŠ prázdninová akce nesoucí název „Zahradní slavnost“. Tato akce zaměřená na sportovní radovánky a tvoření, měla novému kolektivu pomoci k bližšímu seznámení se s dětmi, rodiči i širší veřejností.

Navazující „Den otevřených dveří“ s dodatečným zápisem nám dodal pocit, že to společně zvládneme. Na konci prázdnin jsme už věděli, že naše počínání a prázdninová aktivita měla svůj význam. K šesti již dříve oficiálně zapsaným dětem, přibylo dalších osm, za které jsme byli nesmírně šťastní. Převážně se jednalo o děti mladší tři let. I když začátky nebyly úplně jednoduché, tak nyní můžeme s jistotou říct, že nelitujeme jediného našeho rozhodnutí. Mateřská škola tak přestala býti podlimitní!

Začátek školního roku se nesl v pozitivním duchu. Na základě podané žádosti paní ředitelkou se mateřské škole k 1. 9. 2019 podařilo získat z Projektu EU „Šablony II“ finanční prostředky ve výši 324 692 Kč. Tyto prostředky byly plánovaně použity na zlepšení podmínek předškolní vzdělávání, a to na období 21 měsíců, čili do konce měsíce května 2021.

Tyto finanční prostředky tak byly využity na mzdu chůvy, školního asistenta, vzdělávání pedagogů, organizování projektů, na zakoupení celé řady didaktických pomůcek a technického vybavení. Poměrná část této dotace posloužila na pořízení dětské kuchyňky, obchůdku včetně jejich vybavení a na vytvoření vhodného relaxačního místa pro naše nejmenší.

Z ušetřených finančních prostředků školy se zakoupil nový nábytek a se souhlasem a finanční podporou zřizovatele, byly provedeny stavební úpravy firmou pana Nechanického z Písečného a firmou pana Doležala z Menhartic.  Kompletní výmalba byla poslední tečkou tohoto projektu. Myslíme si, že se nám společně podařilo vytvořit účelné a útulné prostředí pro všechny členy mateřské školy, za které jsme nesmírně rádi a za které děkujeme všem, kteří se na něm podíleli, včetně firmy pana Karáska z Jemnice, která vyrobila a dodala kompletní nábytek.

      

Vzdělávání v mateřské škole vychází ze školního vzdělávacího programu s názvem     „Na světě je přece krásně“. Na jeho základě jsou dětem předkládány různé aktivity vycházející z historických tradic, ročního období a z místa v němž žijí. Připravený program zahrnuje projekty, které dětem poskytují nevšední zážitky. S některými z nich bychom Vás chtěli rádi seznámit.

Výlet do Krokovic

V průběhu září jsme s dětmi podnikli dopolední výlet, během kterého jsme navštívili statek Krokovice. Na statku si děti mohly prohlédnout především koně ale i jiná hospodářská zvířata. Výlet vzbudil u dětí velký zájem o zvířata. Díky ošetřovateli koní, který nás statkem provázel, jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí.

Návštěva stájí

Honosný zámek v samotném středu obce se stal dalším místem naší podzimní návštěvy. Dětem bylo umožněno nahlédnout do zámeckých stájí, kterými nás provázel zaškolený zaměstnanec. Prohlídka stájí byla zakončená návštěvou zámecké jízdárny, kde si děti vyzkoušely jízdu na poníkovi Damiánkovi. Za odměnu pro koně přinesly jablíčka a další dobroty.

Uspávání broučků

                Konec podzimu a příchod zimy se nám podařilo dětem přiblížit akcí nazvanou „Uspávání broučků“, která proběhla ve spolupráci s obcí Písečné. Za účasti a spolupráce rodičů si mohly děti zasportovat na připravených stanovištích, pouštět draky nebo se zapojit do připravené výtvarné dílny. V závěru odpolední akce jsme se vydali po dýňové stezce, na jejímž konci jsme zpěvem ukolébavky uspali všechny broučky před nadcházející dlouhou zimou.

 

Mikulášská nadílka

5. prosince byl den velkého očekávání. S velkou obavou a přitom netrpělivostí jsme všichni čekali příchod Mikuláše, čerta a anděla. Jejich návštěva děti nejprve vystrašila, ale po zpěvu písniček děti pookřály a rády si přišly za Mikulášem pro sladkou odměnu.

Andělské zvonění 

Předposlední školkový prosincový týden jsme si s dětmi zpestřili vánočním vystoupením a tvořivými dílničkami pro děti i dospělé. Do naší třídy jsme pozvali maminky, tatínky, babičky, dědečky i sourozence, abychom společně oslavili narození Ježíška. Děti si přichystaly pásmo vánočních básniček, tanečků a písniček. Celým programem znělo spoustu vánočních koled, díky kterým jsme všichni pocítili atmosféru přicházejících Vánoc.

Vánoční nadílka

            „Přijde letos Ježíšek?“ Přesně tak zněla nejčastější otázka dětí před vánočními prázdninami. Samozřejmě i za námi do školky Ježíšek zavítal a nezapomněl ani na spousty dárků, kterými dětem vykouzlil úsměv na tvářích. Vánoční nadílka byla krásným a slavnostním zakončením školkových předvánočních příprav plných koled, vánočních zvyků a sváteční pohodové atmosféry. 

 

Projekt „Povídám, povídám pohádku“

Na jaře jsme dětem připravili projekt, který vznikl ve spolupráci s místní knihovnou. Hlavním záměrem bylo, vzbudil u dětí zájem o knihy, jejich četbu a o práci s knihou jako takovou. První část projektu se odehrávala v MŠ a byla na téma pohádky „O veliké řepě“. Jednou z mnoha aktivit byla výroba loutek a následující její divadelní ztvárnění. To hlavní ale na děti čekalo, když se vydaly po tajemných stopách, které je dovedly do obecní knihovny. Zde po obdržení „průkazu“ si mohly vyzkoušet, jak to v knihovně chodí a jaká pravidla se musí dodržovat při zapůjčení knih.

 

Hledání velikonočního zajíčka

Cestu do naší školky našel i velikonoční zajíček, který si pro děti připravil zábavné dopoledne na školní zahradě. Přinesl velikonoční poklad, který ale někde na školní zahradě ukryl. Dětem usnadnil jeho hledání pomocí mapy, kterou získaly za splnění nejrůznějších úkolů a soutěží. Mapa děti ke sladkému pokladu dovedla. Zajíčkovi jsme poděkovali za dobroty a rozloučili jsme se s ním velikonoční koledou. 

Bylinky z naší zahrádky        

Květnový projekt byl založen na myšlence poskytnout dětem základní informace a návody, jak rozpoznat, využít a uchovat bylinky. Děti se tak proměnily v malé zahradníky, kteří si osvojovali nové vědomosti o bylinkách a získávali povědomí o tom, kde je mohou v přírodě najít a jakým způsobem je lze využít. Dopolední program byl zakončen sázením bylinek do naší „školní bylinkové zahrádky“, která vznikla za účelem dalšího zpracování v naší školní kuchyni.

 

Pirátský den

V rámci tématu „moře“ jsme se na dopoledne proměnili v piráty, kteří se vydali na plavbu za pokladem. Nechyběla nám samozřejmě ani pirátská loď, kterou si děti postavily z velkých molitanových kostek. Dopoledne bylo doprovázeno mnoha soutěžemi, aktivitami a společnou výtvarnou prací. Na konci plavby čekala na děti truhla plná pokladů.  

Indiánský den

Indiáni, ti se mají! Celý den si jenom hrají. Básničkou Josefa Kainara jsme se nechali inspirovat pro aktivity a soutěže tohoto dne. Společně jsme se při hře na malé indiány seznámili se způsobem života indiánských kmenů, vyrobili si indiánské čelenky, šperky, trička a na závěr jsme se hlasitě rozloučili indiánským pokřikem.

 

Netradiční „Den dětí“

Koronavirová pandemie nám nedovolila uspořádat karneval v běžném termínu. Nechtěli jsme však děti o tuto oblíbenou akci připravit. Proto jsme se rozhodli, že Den dětí oslavíme dětským karnevalem. A tak jedno nenápadné dopoledne umožnilo dětem se na chvíli ocitnout ve světě pohádek, fantazie, her, soutěží a prima muziky. Společně jsme si to všichni užili a domů si odnesli krom drobných dárečků i nezapomenutelné vzpomínky.

 

Zakončení školního roku – Cesta na Havaj

Poslední společný červnový týden školního roku jsme si užili, jak se patří. Školní zahrada se nám proměnila na Havaj, kde jsme si užívali opalování, plážových her, ovocných koktejlů a tanečních soutěží. Přípitkem jsme se rozloučili a popřáli si krásné a pohodové letní prázdniny. Havaj se stala závěrečnou akcí školního roku 2019/2020.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

ZÁŘÍ 2020

Začátek školního roku vzhledem k epidemiologické situaci a nařízeným opatřením nebyl zrovna jednoduchý. Provoz školy se musel přizpůsobit přísným hygienickým pravidlům. Přesto se nám podařilo připravit pohodový a veselý start.

 

Po stopách pravěkých řemesel

Měsíc září byl měsícem plný upevňování dobrých vztahů mezi dětmi, přizpůsobování se pravidlům školky. Společně jsme realizovali projekt, který byl nazván „Po stopách pravěkých řemesel“. S dětmi jsme se vrátili do doby pravěké. Jednotlivé činnosti byly zaměřené na práci s hrnčířskou hlínou a jejím využití napříč dobou.

 

ŘÍJEN 2020 

Dýně

V říjnu jsme si díky darům ze zahrad rodičů mohli s dětmi vyzdobit vlastní „Dýňáky“. Činnost byla pro děti zajímavá nejen díky nevšednímu zážitky při práci s dýní, ale také tím, že to byla poslední akce realizovaná na naší „staré“ školní zahradě. Zahrada se pro děti zavřela a začala se chystat na rozsáhnou rekonstrukci.

 

PROSINEC 2020

Adventní čas

Adventní čas je pro nás všechny tím nejkrásnějším obdobím. Přípravy na příchod Mikuláše, anděla a čerta jsme zahájili stavbou pekla. Tematický týden jsme doplnili čertovským tvořením a mnoha soutěžemi. Děti však neustále vyhlížely příchod pravých čertů do naší školky.Jako každý rok od nich dostaly za zpěv písní, recitaci básniček a příslib vzorného chování balíček s ovocem a sladkostmi. Měsíc plný vánoční atmosféry, pečení perníčků, zpěvu koled a vánočního tvoření se nám podařilo zakončit bohatou nadílkou, ze které měly děti velkou radost.

 

LEDEN 2021

Tři Králové

Po návratu dětí z vánočních prázdnin jsme samozřejmě nezapomněli oslavit příchod Tří Králů. Děti zaujala především výroba zdobených královských korun. Nechybělo ani koledování králů, kteří si svým zpěvem v kostýmech vykoledovali sladkou odměnu.

Po zbytek měsíce jsme věnovali našemu tělu, zdraví a péči o něj. V této nelehké době jsme se zaměřili především na hygienu. Díky pohádkám, výtvarným činnostem, hrám a dalším aktivitám jsme se dětem snažili přiblížit aktuální téma bacilů a virů v našem okolí.Téma bylo pro děti velmi zajímavé díky pestré nabídce činností. Nejvíce si však užily praktické ukázky a výrobu bacilů.

 

ÚNOR 2021

Masopustní průvod

Měsíc únor jsme měli z důvodu povinné/nařízené Kovidové karantény zkrácený. Ani to nám však nebránilo si s dětmi užít čas plný zpěvu, hry na hudební nástroje a především masek. Pro děti byl největším zážitkem masopustní průvod, kterýsvým zpěvem i hrou na bubínky udělalradost panu starostovi i zaměstnancům OÚ. Děti si za svůj výkon vykoledovaly sladkou odměnu.

 

Karneval

Dětský karneval byl další plánovanou akcí v měsíci únoru. Konal se v rámci dopoledního programu ve třídě. S dětmi jsme si užili tanec i přehlídku kostýmů. Nechyběly ani zábavné a nevšední soutěže. Děti měly připravené hry s vodou, závody v týmech nebo třeba foukací ping pong. Podle nálady a také následné únavy dětí bylo znát, že si karneval užily naplno.

 

Od 1. března do 10. května 2021 byl provoz mateřské školy z důvodu nařízení Vlády České republiky kvůli koronavirové pandemie přerušen. Dětem i rodičům jsme se snažili v této nelehké době pomoci alespoň „Výukou na dálku“. 1x týdně jsme rozesílali e-mailů s různě náročnými pracovními listy společně a s nabídkou zajímavých tvořivých nápadů. Po znovuotevření školky nám pak děti vypracované listy donesly a my jejich píli ohodnotili sladkou odměnou a diplomem. Oceňujeme velký zájem i těch našich nejmladších😊.

 

Květen

Během měsíce května jsme se s dětmi zaměřili na téma moře a společně nahlédli do podmořského světa. Poté se z dětí stali kosmonauti, kteří zkoumali a poznávali vesmír i naši planetu. Téma bylo pro děti velmi zajímavé a inspirující.

 

Oslava Dne dětí

„Kalendář nám praví, že 1. června Den dětí se slaví.“ Samozřejmě ani naše mateřská škola tento, pro děti významný den, nezapomněla oslavit. Proto ve spolupráci s obcí uspořádala Pohádkou stezku inspirovanou pohádkou o Zlatovlásce. Na děti čekalo deset stanovišť plných princezen, princů a dalších postav z pohádky a deset nevšedních úkolů, které musely splnit.  Za každé stanoviště byly soutěžící řádně odměněny v podobě drobných dárků nebo sladkosti.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným i účinkujícím a zároveň doufáme, že se v takovém hojném počtu a dobré náladě sejdeme zase příští rok.

 

Červen

Kovej, kovej kovaříčku

Tak bychom mohli nazvat páteční červnovou návštěvu koníren pana Koláře, kde jsme byli opět po roce pozváni na projížďku na Damiánkovi. Letos kromě jízdy na koni, bylo dětem umožněno spatřit při práci s podkovářským nářadím „mistra podkováře“. Děti tak na vlastní oči viděly, jak se upravují koníkům kopyta, k čemu se používá kovadlina a plynová výheň a jak poté kovář upevňuje přesně upravenou podkovu ke kopytu.

Nesmírně všem děkujeme za tento nevšední zážitek a budeme se těšit zase někdy na viděnou.

 

Indiánská stezka

Poslední týden června se nesl v naší mateřské škole v duchu Indiánů. Proto jsme dne 30. června zakončili školní rok „Indiánskou stezkou“. První kmen indiánů se vydal po cestě chystat úkoly, které se skládaly ze zkoušky zručnosti, chytrosti, bystrosti a odvahy. Druhý kmen statečně úkoly plnil. Na konci se oba kmeny šťastně shledaly. Společně si zazpívaly, zatančily a popřály si krásné prázdniny plné zajímavých zážitků. Nechybělo ani rozdání balíčků s překvapením všem šikovným indiánům. 

 

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Dýňová stezka

 

LISTOPAD 2021

Dušičky

Den spojený s datem 2. 11. 2021 je odjakživa spojen se svátkem zesnulých, který známe pod názvem „Dušičky“. V MŠ jsme si tuto tradici připomněli pomocí krátkého vyprávěného příběhu, při němž si děti měly uvědomit, že vše má v našem životě nejen začátek, ale i konec. Stejně jako v loňském roce, tak i letos jsme se společně vydali v dopoledních hodinách na vycházku směr Nové sady, abychom navštívili zdejší hřbitov a rozsvícením svíčky uctili památku zesnulých.  

 

Dýňová stezka

Podzim je v naší školce tradičně spjat s lampionovým průvodem. Jemu vždy předchází zábavné odpoledne, které nabízí spoustu aktivit. Tak tomu bylo i v pátek 5. 11. 2021. Děti si mohly v doprovodu dospělé osoby projít „Dýňovou stezkou“, na které byly připravené různé disciplíny v podobě úkolů zaměřených na paměť, zručnost, kreativitu, přesnost a obratnost. Po jejich splnění pak na památku všichni účastníci obdrželi pamětní list a drobnou odměnu.

 

„150 hasiči, oheň rychle zasyčí“ …

je název projektu, který se uskutečnil ve středu 10. 11. 2021 ve spolupráci s dobrovolnými hasiči v hasičské zbrojnici v Písečném. Hasiči dětem připravili velmi poutavé dopoledne, kde se všichni účastníci mohli seznámit s povinnostmi a pracovní náplní hasičského sboru, ale měli možnost se dozvědět mnoho zajímavostí z historie této profese. Děti si mohly prohlédnout vybavení hasičského auta, sednout si do něj, vyzkoušet si hasičské oblečení, zkusit rozmotávat hadice apod. Akce se velice líbila. Dobrovolným hasičům patří velké poděkování nás všech. 

 

 

Svatý Martin

Ani letos nám sv. Martin sněhovou nadílku sice nepřivezl, přesto jsme si tento den hezky užili. Nejdříve jsme si poslechli příběh „O sv. Martinovi“, který dětem vytvořil představu o tom, jak to tenkrát bylo. Poté jsme se znovu vžili do role sv. Martina a pomocí písničky, si „osedlali“ své koníky a vydali se „Po stopách bílého koně“.

 

 

Společné focení

Poslední listopadovou akcí bylo „Vánoční focení“.  To proběhlo v pondělí 29. 11. 2021 v MŠ, při kterém se pan fotograf snažil zachytit jiskřičky v dětských očích. Věříme, že jeho fotografie opět udělají radost a zahřejí u srdce nejen rodiče dětí, a že vykouzlí i nejeden úsměv na tváři babiček a dědečků.

 

ZooZáří 2021

Zahájení školního roku proběhlo v naší školce v pohodové atmosféře a dobré náladě. Našim „nováčkům“ se první den dařilo velmi dobře, skvěle se začlenily do stávajícího kolektivu.

 

Moderní technologie v naší MŠ

Mateřská škola nově zahájila výuky pomocí moderních technologií. Interaktivní pomůcky, v našem případě tablety a interaktivní panel, nabízí osvojování nových dovedností zajímavější a zábavnější formou. Nové metody práce významně podporují přirozený rozvoj paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace pozornosti, vzájemné spolupráce a komunikační dovednosti.

 

Štrůdlování

K podzimu jednoznačně patří pečení jablečného štrůdlu. Ani tento rok jsme děti o tento zážitek neochudily. Děti se nejprve seznámily  se surovinami, které se při pečení používají. Poté se naučily válet těsto i správně štrůdl zavinout. Upečený štrůdl provoněl celou mateřskou školou a my jsme si na něm velice pochu tnali.

 

 „Miminko se narodilo, přišli jsme mu přát.“

V sobotu 25. 9. 2021 jsme společně s dětmi na obecním úřadě v Písečném přivítali svým zpěvem a básničkami devět nově narozených dětí. Svým vystoupením děti jistě potěšily nejen přítomné hosty, ale i jejich rodiče, jelikož jejich výkon dopadl na jedničku. Za velkého potlesku a se sladkou odměnou jsme se rozloučili se všemi přítomnými. Malým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojený život.

 

Projekt „Šrouby a matice“

Školní rok jsme odstartovali prvním z mnoha připravovaných projektů s názvem „Šrouby a matice“. Projekt dal dětem prostor najít si cestu a seznámit se s technicky náročnějšími konstruktivními hrami, vytvořit si vztah k manuálním činnostem a uvědomit si náročnost, důležitost a využitelnost těchto dovedností v praktickém životě. Připravené činnosti plné montování a šroubování si děti velmi užily. O konstruktivní stavebnice nyní projevují větší zájem.  

 

Říjen 2021

V měsíci říjnu se nám ke slovu už naplno přihlásil podzim, který od svého nástupu hýřil všemi barvami. S dětmi jsme měly možnost pozorovat a diskutovat o tom, co se v tomto ročním období děje okolo nás, na poli, na zahrádce nebo v lese.


ZOO – MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Na začátku měsíce jsme se vydali na půldenní výlet do Zoologické zahrady v Jihlavě. Vyjeli jsme ráno a již samotná cesta autobusem byla pro děti zážitkem. V Zoo na nás čekala ošetřovatelka s připraveným programem, který dětem přiblížil chov morčátka. Po zajímavém vyprávění, plném různých úkolů a ukázky zvířátek jsme se vydali na průzkum jednotlivých pavilónů ZOO. Prožili jsme neskutečně krásný den mezi zvířátky. Unaveni, spokojeni, plni zážitků jsme se vrátili do školky a děti netrpělivě čekaly na rodiče, až jim o výletě budou vyprávět.

 

Návštěva předškoláků v MŠ a ZŠ Staré Hobzí

Ve středu 13. října se vypravili předškoláci z naší mateřské školky na návštěvu do Základní školy ve Starém Hobzí. Děti se do „velké školy“ velmi těšily a byly zvědavé, co je tam čeká. Hned po příchodu měly možnost si školu prohlédnout a nahlédnout do vyučování prvních ročníků. Poté se děti zapojily do připravených činností a pokusů, které si pro ně připravily starší školáci a paní učitelky. Nechyběla ani návštěva mateřské školy, kde se naše děti mohly aktivně zapojit do denního programu školky. Ve „velké škole“ se našim předškolákům velmi líbilo a mnozí z nich se už nemůžou dočkat, až se z nich stanou opravdoví školáci.

Touto cestou děkujeme MŠ a ZŠ ve Starém Hobzí za pozvání a zábavný program, který pro naše předškolní děti připravili.

 

Projekt „Když se načančám“

V mateřské škole také proběhl další z projektů, který dětem přiblížil oblast polytechniky. Tentokrát projekt dětem pomocí her, pozorování a ukázky odborníka přiblížil šperkařské a drátenické řemeslo.  Děti tak měly možnost vyzkoušet si práci s drátkem a „načančat“ své maminky vlastnoručně vyrobeným šperkem, který pomocí kleštiček a vlastní fantazie vytvořily.

 

čerti

Adventní čas - Mikuláš

Advent patří k nejkrásnějšímu období v roce. Z tohoto důvodu jsme se ho v MŠ snažili i my užívat plnými „doušky“. Vyzdobili jsme si školku, vyráběli dekorace, dárečky, přáníčka, poslouchali koledy aj. Začátkem měsíce prosince se ve třídě usídlila skupinka nezbedných čertíků. Jejich řádění přerušila až návštěva Mikuláše, čerta a anděla. Děti si tak v pátek 3. 12. od nich vyslechly, co se za celý rok píše o jejich chování v knize hříchů. Anděl po celou dobu dohlížel na čerta, aby děti příliš nevystrašil v okamžiku, kdy slibovaly, že se polepší. Na závěr jim všechny děti za obdarovaný balíček s dobrotami poděkovaly formou připraveného krátkého pásma básniček a písniček.

 

ovečky

Projekt "Máme rádi ovečky"

Dne 9. 12. 2021 probíhal v MŠ ve spolupráci s Městským muzeem v Dačicích  projekt pod názvem „Máme rádi ovečky“. Cílem tohoto projektu bylo dětem v té nejjednodušší formě přiblížit proces ručního zpracování vlny. Díky poutavému povídání a názorným ukázkám měli všichni možnost poznat samotný původ klubíčka vlny, a to od čištění surového ovčího rouna přes jeho praní, barvení, česání až k předení a zpracování vlněné příze, z které nakonec lze na zimu uplést např. teplé rukavice.

 

 

Vánoční tradice

Krásné adventní období nás provázelo seznamováním se s vánočními tradicemi. Našim zájmem bylo dětem přiblížit lidové zvyky a tradice tak, jak je znali již naši dávní předci. Krájeli jsme jablíčko a hledali v něm hvězdičku, pouštěli lodičky, děvčata házela střevíčkem, pekli cukroví a vyprávěli si o tom, jakým způsobem si dříve lidé zdobili stromečky.

 

 

Projekt „Vánoční dekorace“

Vyprávění o vánočních tradicích nás přímo vybízelo k uskutečnění dalšího projektu s názvem „Vánoční dekorace“. Ve spolupráci s paní Irenou Ihnatišínovou jsme se společně s dětmi pustili do výroby vánočních svícnů. V průběhu společně stráveného dopoledne tak děti získaly představu o tom, jak se dá z volně dostupných materiálů poměrně jednoduše vyrobit krásná voňavá dekorace. 

 

 

Vánoce se zvířátky

Během adventu bychom neměli opomenout na vánoční nadílku určenou pro lesní zvířátka. V zimě, když vše zamrzne a zapadá sněhem, hledají zvířátka v lese obtížně potravu. Rozhodli jsme se proto připravit zvířátkům malé překvapení. Vzali jsme košík s jablíčky, zelím, mrkví, kaštany a společně se vydali do lesa uspořádat jim „vánoční hostinu“. Veselé Vánoce zvířátka :).

 

 

Štědrý den v MŠ

Ani letos na děti v MŠ Ježíšek nezapomněl. Celý den se nesl ve svátečním duchu. Pro navození správné atmosféry jsme prostřeli sváteční tabuli, která po celý den nabízela domácí cukroví a podle tradice pod talířem skrytou rybí šupinku. Paní kuchařka v tento výjimečný den dětem k ranní svačině připravila vánočku s kakaem a k štědrovečernímu obědu uvařila rybí filé s bramborovou kaší. Během dopoledne jsme si chvíli krátili zpěvem koled, pouštěním skořápkových lodiček a netrpělivě čekali na zazvonění kouzelného zvonečku, abychom se mohli jít podívat k rozsvícenému vánočnímu stromečku, pod kterým Ježíšek zanechal pro všechny spoustu krásných dárečků.

 

 

Návštěva kostela v Nových Sadech

Poslední den před vánočními prázdninami jsme přijali pozvání panem farářem Karlem Janů na návštěvu do kostela svatého Oldřicha v Nových Sadech. Ten všem přítomným připravil nevšední zážitek v podobě prohlídky krásného kostelního betléma. Poutavým vyprávěním dětem přiblížil příběh z Betléma o narození Ježíška. Na rozloučenou jsme si všichni zazpívali vánoční koledy a popřáli krásné a požehnané Vánoce.

 

 

A co říci na závěr?

Za celou mateřskou školu děkujeme za projevenou podporu, pomoc a do nového roku vám všem přejeme hodně zdraví, lásky, spokojenosti a vzájemného porozumění.

 

Děti a kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Písečné

 

Tři králové ve velkém

Leden 2022

 

Tři Králové

První stránka v kalendáři nám prozradila, že je důvod k oslavě „Třech Králů“. Příběh tří králů má dlouhou tradici.  S dětmi jsme si vyprávěli o putování Josefa a Marie do Betléma, o narození Ježíška a o třech králích – mudrcích, kteří se přišli Ježíškovi poklonit z dalekých zemí a přinesli mu dary. Společně jsme si vyrobili královské koruny, nacvičili si písničku „My tři králové“ a vydali se v královských kostýmech popřát vše nejlepší do nového roku na obecní úřad.

 

Ve zdravém těle zdravý duch…

… tak by se daly nazvat vzdělávací aktivity, které nás provázely měsícem lednem. Společně jsme si povídali o těle, zdraví, zahráli si na lékaře a zdravotní sestřičky a nezapomněli se zaměřit také na prevenci úrazů a upevňování základních hygienických návyků.

 

Projekt „Den s rybářem“

Na závěr měsíce jsme uskutečnili v úzké spolupráci s odborníkem jeden z plánovaných projektů hrazených ze ŠABLON III. Záměrem projektu s tematikou „rybaření“ bylo, vytvořit u dětí základní povědomí o tuzemských rybách, jejich životě, o vodách, v kterých žijí a o práci rybáře, jako takové. Díky velkému množství nabízených aktivit měly děti možnost, prožít opravdu netradiční den. Dozvěděly se mnoho zajímavého o rybaření, ochraně přírody, ale také o možnostech, jak vhodně trávit volný čas v přírodě. Na závěr k velké spokojenosti si děti vyzkoušely roli rybáře. 

 

 

karneval

Únor

 

Projekt „Pohádkou to nekončí“

Nový měsíc jsme odstartovali dalším projektem s názvem „Pohádkou to nekončí“. Tento projekt byl vytvořen na motivy známé pohádky „O Červené karkulce“. Jeho hlavním cílem bylo inspirovat a probudit v dětech zájem o knihy. Děti se zdokonalily v předmatematických dovednostech, rozšířily si slovní zásobu, zapojily svou fantazii a s velkou radostí se pustily do dramatizace stejnojmenné pohádky. Druhá část projektu probíhala v obecní knihovně. Zde se děti hravou formou dozvěděly spoustu zajímavých informací typu – kde knížky bydlí, k čemu slouží knihovna, co obnáší práce knihovníka, jak správně zacházet s knihou apod. Na závěr si každý vyrobil záložku do knihy a byl odměněn medailí malého čtenáře. Děkujeme za spolupráci místní knihovně.

 

Masopustní průvod

Přes pohádky jsme se přenesli do období masopustu, o které jsme si s dětmi povídali a o tradicích s tím spojených.  Zahráli jsme si divadelní představení „Jak šel koblížek na vandr“ a pustili se do výroby masek pro masopustní průvod obcí. Jeho zakončení bylo na obecním úřadě, kde děti s nadšením zazpívaly zaměstnancům obce připravené písničky. Za svůj pěvecký výkon si vykoledovaly sladkou odměnu. Všem moc děkujeme:).

 

Karnevale, račte dál

Poslední únorový den jsme věnovali již samotnému „Dětskému karnevalu“. Školka se díky nepřeberné škále úžasných masek proměnila v říši pohádek a fantazie. Ve školce se najednou proháněly postavičky z knižních a filmových pohádek. Během dopoledního programu vládla skvělá nálada. Děti tancovaly a zapojovaly se do nevšedních her a zajímavých soutěží. 

Duben

 

Duben

 

Velikonoční tvoření

Na první dubnové odpoledne jsme uspořádali ve školce pro rodiče a děti tvořivou dílničku. Při této příležitosti jsme si společně vyrobili jarní dekoraci v podobě slepičky a namalovali velikonoční vajíčko. Odpoledne jsme si všichni příjemně užili a již nyní se těšíme na další podobné setkání.

 

Projekt „Jehličnaté stromy“

Tento výukový projekt pod odborným vedením paní Ing. Pavlišové proběhl 13. 4. 2022 ve třídě MŠ a částečně v nedalekém lese. Velká pozornost byla věnována jehličnatým stromům. Hlavní důraz byl kladen na přímý kontakt dětí s přírodou. Děti si v lese vyzkoušely frotáž kůry stromů a z různých přírodnin stavěly dle vlastní fantazie domečky pro broučky.

 

Hledání velikonočního pokladu

Po Velikonocích, když se děti vrátily do školky, čekalo na ně překvapení v podobě zajíčka Kuliferdy, který poslal dětem dopis. Dočetli jsme se v něm, že nás čeká cesta plná dobrodružství, která pokud budeme pozorní, nás dovede až k velikonočnímu pokladu. Děti se tak za doprovodu pedagogů vydaly po vyznačené trase. Na cestě je čekalo několik zastavení, při kterých musely plnit nejrůznější úkoly a sbírat velikonoční vajíčka. Za splněné úkoly je zajíček odměnil sladkým pokladem.

 

Čarodějnický rej

Poslední dubnový den přišly děti do školky v krásných čarodějnických kostýmech. Celé dopoledne se neslo v ryze tajemném duchu. Vyprávěli jsme si o tradici, která se k tomuto dni váže, učili se zaklínadla, trénovali let na koštěti, míchali kouzelné lektvary, prováděli různé čarodějnické pokusy a ověřovali své čarodějnické dovednosti v rámci těch nejnáročnějších disciplín. Na závěr všichni čarodějové a čarodějnice obdrželi čarodějnické vysvědčení a sladkou odměnu.

n

Květen

 

Zápis do MŠ

V úterý 2. 5. v dopoledních hodinách proběhl pro nový školní rok zápis nováčků do naší mateřské školy. Během návštěvy si mohli rodiče prohlédnout třídu a její přilehlé prostory a děti si na chvíli pohrály s hračkami. Na památku si odnesly drobný dáreček vyrobený našimi dětmi. K šestnácti stávajícím dětem tak v září 2022 přibude pět nových kamarádů.

 

Projekt „Konírny“

10. 5. jsme pro děti připravili projekt zaměřený na péči o závodní koně. Dopolední program byl rozdělen na dvě části. V úvodní části se děti pomocí pohybových, hudebních a motivačních her dozvěděly spoustu informací o koních i jeho užitku. V druhé části jsme se přesunuli do nedalekých stájí Rhea Holding, kde jsme díky poutavému povídání odborníka získali další zajímavé informace, týkající se především péče a výcviku závodních koní. V jízdárně se děti svezly na poníkovi Damiánkovi, kterého znají z předchozích let. Děkujeme všem zúčastněným za jejich vstřícnost a ochotu, neboť díky nim si děti mohly odnést opravdu nezapomenutelné zážitky.

 

Projekt „Loutkohraní“

Dne 16. 5. jsme si vyzkoušeli roli herců. Nejprve jsme si museli připravit vše, co k divadlu patří. Motivovali jsme se známou pohádkou „O veliké řepě“ a zahráli si malý dětský muzikál. Děti se aktivně podílely na přípravě, seznámily se s různými druhy loutek (od plošných, prstových, stínových, přes maňásky až k marionetám). Vyvrcholením projektového dopoledne bylo loutkové představení manželů Antošových, kteří nám zahráli pohádku „O princezně Rozmařilce“, která se díky svému nevhodnému chování dostala až do pekla. Naštěstí byl v pohádce také chytrý a šikovný kašpárek, který princeznu zachránil.

 

Den dětí „Pohádková stezka“

V sobotu 21. 6. děti společně s námi mohly prožít krásné slunné odpoledne na Pohádkové stezce v Písečném. Na vinoucí se trase od písečenského sportoviště, kolem řeky Dyje, přes přilehlý les čekalo na děti překvapení v podobě setkání s oblíbenými pohádkovými a filmovými postavami, které si pro ně na deseti stanovištích připravily zajímavé disciplíny.  V cíli je pak čekala odměna, skákací hrad a prohlídka vozů IZS. Dle výrazu zúčastněných si akci všichni užili.

 

Návštěva ZŠ a MŠ Staré Hobzí

Ve středu 25. 5. se jako malí badatelé vydali naši předškoláci na další tentokrát již třetí návštěvu ZŠ ve Starém Hobzí. Paní učitelky společně se žáky z vyšších ročníků pro ně měli připraveny různé pokusy, při kterých si děti vyzkoušely, jakou sílu má kapka jaru, jak nás voda může oklamat, že i s magnetem si lze užít pořádnou zábavu a z oblíbených lentilek je možné vykouzlit krásnou duhu.

 

Projekt „Tajemství dřeva“

V pondělí 30. 6. na děti čekal připravený netradiční projekt zaměřený na les jako obnovitelný zdroj cenné suroviny - dřeva. Děti se seznámily s vlastnostmi dřeva, možnostmi jeho zpracování, se základními obory, kde se dřevo používá (stavebnictví, truhlářství, nábytkářství apod.) Vyzkoušely si svou zručnost při práci s různým nářadím a přivýrobě vlastního výrobků ze dřeva. Společně jsme prožili dopoledne, během kterého jsme se obohatili a zdokonalili se zejména v pracovních činnostech.

 

 

 

 

 

červen

Článek červen

 

Divadlo

Po roce do naší školky opět zavítalo divadlo Kašpárkův svět manželů Antošových s usměvavou hudební pohádkou „ Čaroděj a kašpárek “. Pohádka se dětem moc líbila a herce odměnily bouřlivým potleskem a rozzářenými úsměvy. Po skončení divadelního představení si mohly děti zblízka prohlédnout všechny dřevěné loutky z pohádky.

 

Vítání občánků do života

Vítání nových občánků obce Písečné do života se v so 10. 6.02023 zúčastnila skupinka dětí ze školky. V zasedací místnosti OÚ zpestřily kulturním pásmem pro rodiče a jejich děťátka tento slavnostní akt. Dětem se moc dařilo a za vzornou reprezentaci školky byly odměněny potleskem a balíčkem s dobrotami.

 

Pasování předškoláků a zahradní slavnost

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 se všechny děti, paní učitelky i paní kuchařka loučily s nejstaršími dětmi ze školky. Slavnostní rozloučení proběhlo v prostorách tělocvičny, kde měly děti přichystané představení k prokázání „ hodnosti předškoláka“. Složily slib předškoláků, zahrály na flétny a následně byly pasováni na školáky a obdržely dárečky. Následovala videoprezentace rekonstrukce školní zahrady kdy paní ředitelka jmenovitě poděkovala všem zúčastněným, kteří „ přiložili ruku k dílu“. Po shlédnutí hudební pohádky, která všechny přítomné velmi pobavila jsme se přesunuli na školní zahradu, kde si děti se svými rodiči užily plno zábavy. Mezi nejoblíbenější soutěže se zařadil míčkolap, špagety, a malování portrétů. Ke skvělé atmosféře přispělo krásné slunečné počasí a občerstvení, které nám připravila paní kuchařka. Ještě jednou přejeme našim předškolákům spoustu úspěchů v životě.

 

Návštěva roty v Písečném

V pá 16. 6. 2023 jsme měli jedinečnou příležitost nahlédnout za brány bývalé vojenské roty, kde nás vřele přivítal pan Jiří Škoch, který hned na přivítanou obdaroval děti nanuky. Děti si mohly zblízka prohlédnout vojenské vozy včetně vojenské sanitky a téměř vše si mohly také vyzkoušet. Samozřejmě měly spoustu otázek, které jim pan Škoch rád zodpověděl. Ve zbytku dopoledne si děti užívaly mnoho zábavy na zdejších herních prvcích, skluzavkách trampolíně apod. Jako poděkování děti nakreslily obrázek z tohoto úžasného dopoledne a předaly ho panu majiteli. Ještě jednou bychom chtěli p. Škochovi poděkovat za pozvání a budeme se těšit na další setkání.

 

Děti a zaměstnanci MŠ všem přejí krásné prázdniny.

Putování s dinosaury

V tomto projektovém týdnu na děti čekalo překvapení v podobě dinosaurů. Ti je vítali hned při příchodu do třídy. Dětem byla nabídnuta možnost poznávání dinosaurů spolu s prehistorickým světem z jiného pohledu, zkrátka zábavnou formou se seznámily s jednotlivými druhy dinosaurů, s prostředím, ve kterém žili, s potravou, jíž se živili, i s péčí o svá mláďata. Do školky také přijela odbornice paní        z Městské knihovny Dačice. Děti v knihách, encyklopediích a časopisech hledaly nové poznatky a dinosauří rekordy, poslechly si dinosauří pohádku, seznámily se s prací paleontologů, kterou si zároveň vyzkoušely. Nechyběla ani stavba „ Dinoparku “, druhohor, chrlící láva, skládání kostry dinosaura z odlitků sádry apod. Týden plný záhad, objevování a dobrodružství s dinosaury jsme si bezvadně užili.

 

Návštěva ZŠ a MŠ Staré Hobzí

Ve čtvrtek 25.5.2023 jsme se vydali na návštěvu za kamarády do Starého Hobzí, kde pro nás paní učitelky připravily pestrý program. Nejprve jsme si v tělocvičně užili pohybově-hudební blok a protáhli si tělo. Ve víceúčelové učebně byl pro předškoláky připraven zajímavý program plný fyzikálních pokusů apod. Po svačince jsme se přesunuli na venkovní sportoviště, kde si děti změřily své fyzické síly v atletické olympiádě. Soutěžilo se v šesti disciplínách – běh na 15m na čas, překážková dráha, hod na cíl, skok do dálky, hod do dálky míčkem, starší děti oštěpem. Za sportovní výkony byly děti odměněny diplomem, medailí a sladkostmi. Hlavní však bylo, že si to všichni náramně užili. Děkujeme MŠ a ZŠ za pozvání a precizně připravené sportovní dopoledne.

 

Květen

Květen 2023

Den dětí

V so 27.5.2023 obec Písečné ve spolupráci s MŠ a SDH Písečné přichystali pro děti „ Pohádkovou stezku“. Na jednotlivých stanovištích se děti setkaly s pohádkovými bytostmi a plnily zábavné úkoly. V cíli na ně pak čekala odměna v podobě diplomu, skvělého občerstvení a nechyběl ani skákací hrad.

 

 

Duben 2023duben

VELIKONOČNÍ DÍLNA

Každý rok se v MŠ pečlivě připravujeme na největší svátky v roce, Velikonoce. Povídáme si o zvycích, které jsou s tímto svátkem spojeny, vyrábíme tradiční velikonoční ozdoby připomínající příchod jara a povídáme si o znovuzrození a probuzení přírody.

V tomto období také pravidelně pořádáme tvořivé dílničky s rodiči. Letos se akce konala v pondělí 3. 4. a pro vyšší zájem se musela uskutečnit v zasedací místnosti obecního úřadu v Písečném. Děti si zde s rodiči společně vyrobili velikonoční dekorace v podobě velikonočního zajíčka a slepičky.

Věříme, že všem zúčastněným se akce líbila a společně s námi prožili příjemné odpoledne.

 

Čarodějnický týden

Poslední dubnový týden se děti z MŠ připravovaly na páteční slet mladých čarodějnic a čarodějů. Na tento den bylo nutné natrénovat spoustu důležitých dovedností, kterými čarodějnice vynikají. Společně jsme se učili zaklínadla, čarovat, sbírali jsme kouzelné byliny, vařili lektvary, létali na koštěti, zpívali i tancovali.

 V pátek 28. 4. pak za námi do školky přiletěla zkušená čarodějnice Bambulína okouknout, čemu všemu jsme se naučili. Užili jsme si spoustu zábavných aktivit – let na koštěti mezi překážkami, běh v čarobotách, svou odvahu jsme dokazovali při lovení pavouků, myší a ještěrek. Za splnění úkolů si všichni zasloužili sladkou odměnu a drobné upomínkové dárečky.

 

Březen 2023

Březen

Karneval

V pondělí 6. 3. 2023 se v naší školce konalo karnevalové veselí. Do školky v tento den přišly princezny, Elzy z Ledového království, piráti a spousta dalších masek – konal se totiž KARNEVAL. Po společném představení masek na děti čekalo mnoho netradičních soutěží, her a nechyběl ani tanec na oblíbené veselé písničky. Všichni jsme si dopoledne báječně užili.

 

Putování s kapičkou

V měsíci březnu jsme si povídali o vodě. Děti se seznámily s koloběhem vody, s ochranou přírody, přiblížily si život u vody i ve vodě, uvědomily si, že voda je důležitá pro život, ale může být také nebezpečná. Dělali jsme různé pokusy, oslavili „DEN VODY“, kdy jsme se vydali s dešťovou kapičkou na dobrodružnou cestu plnou úkolů. Za jejich splnění děti dostaly od kapičky medaile a pochutnaly si na rybí pomazánce, kterou si samy přichystaly. Tematický blok jsme ukončili návštěvou místní čističky odpadních vod, kde nám pan Němec prozradil, odkud sem voda přitéká, co se s ní zde děje a spousty zajímavých a užitečných informací.

 

bávštěva ZŠNÁVŠTĚVA ZŠ HOBZÍ

Ve středu 22.2. 2022 jsme s předškoláky jeli na návštěvu do ZŠ Hobzí. Čekaly na nás chemické pokusy, prohlídka školy, ukázka vyučovací hodiny prvňáčků, kde jsme měli úkoly jako grafomotorika, skládání puzzle, pantomima a další zajímavé činnosti. Nakonec jsme si pohráli ve školní družině. Chtěli bychom ZŠ Hobzí poděkovat za pozvání, jelikož jsme si tento den náramně užili.

leden

LEDEN

 

Tři králové

Nový rok jsme začali v pondělí 2. 1. povídáním si s dětmi o tom, co prožily doma o Vánocích, co našly pod stromečkem a jak slavily příchod nového roku. Zopakovali jsme si betlémský příběh o narození Ježíška a povídali si o Třech králích. Kdo byli, jak se jmenovali, odkud a kam šli, co a komu nesli za dary. V tělocvičně jsme si vyzkoušeli, jak nelehký úkol museli mudrcové zvládnout během své náročné cesty do Betléma. Na konci týdne se pak děti tradičně v přestrojení za krále vydaly na OÚ v Písečném, popřát mnoho zdraví a všeho dobrého do nového roku.

 

Zimní radovánky aneb sportem ku zdraví

Tak by se dala nazvat následující vzdělávací nabídka, která probíhala po zbytek měsíce ledna. Během ní jsme se zaměřili na poznávání vlastního těla a ochranu zdraví, které je to nejcennější v životě člověka. Povídali jsme si o zdravém životním stylu, upevnili si základní hygienické návyky, hráli si na doktory a vyzkoušeli si základy zdravovědy. Během sportovních aktivit, jsme se zaměřili na sporty jako např. lyžování, krasobruslení, hokej, sáňkování a bobování. Snažili jsme se během různých sportovních zápolení u dětí podpořit celkovou fyzickou zdatnost a odolnost.

 

Škola nanečisto - ZŠ Slavonice

V pátek 20. 1. jsme jeli s našimi předškoláky navštívit základní školu ve Slavonicích, abychom si vyzkoušeli tzv. školu nanečisto. Od časného rána nám svou pozornost věnovala paní učitelka Bitalová. Seznámila nás s prostředím školy a umožnila nám v budoucí 1. třídě zahrát si na opravdové školáky. Po zazvonění jsme usedli do lavic a podle instrukcí paní učitelky plnili různé úkoly, počítali, zpívali a dělali spoustu jiných zajímavých aktivit. Během přestávky jsme se nasvačili a chvilku si pohráli. Na další vyučovací hodinu jsme byli pozváni na loutkové přestavení žáků z vyšších ročníků ZŠ. Zde se k nám ještě přidaly děti z MŠ Slavonice. Závěr dopoledního vyučování proběhl ve školní tělocvičně. Měli jsme možnost zjistit, jak jsme na tom kondičně. Jestli zvládneme i ty nejnáročnější sportovní úkoly. Děkujeme všem, že jste se o nás tak pěkně postarali. Báječně jsme si to u vás užili.

 

školka prosinec

Prosinec

 

Čertí besídka s Mikulášskou nadílkou

 

V pátek 2. 12. 2022 se prostory tělocvičny proměnily v opravdové peklíčko plné šikovných čertíků, kteří si pro své blízké připravili milé vystoupení, na jehož konci čekalo na děti překvapení v podobě návštěvy Mikuláše a anděla. Jelikož oba předem věděli, že je ve školce i několik hříšníků, pozvali k nám na návštěvu také nějaké ty čerty. Děti po přečtení prohřešků z knihy hříchů Mikuláši přislíbily, že se do příště určitě polepší. Andílek je pak za to odměnil balíčkem s dobrotami.

 

Vánoce se zvířátky

 

V krásném adventním čase jsme nezapomněli ani na zvířátka v lese, kdy pro nás byla hlavní motivací pohádka „O stromečku“. Ta dětem nabídla nejen samotnou dramatizaci, ale pootevřela nám „bránu“ do světa zvířátek v zimním období. V ten čas venku už naplno vládla paní zima, které vše zamkla ledovým klíčem, a proto jsme se rozhodli, pomoci zvířátkům v nedalekém lese. Přichystali jsme pro ně opravdu velikou hostinu v podobě jablíček, kaštanů, sena, mrkviček, brambor apod. Cestou ke krmelci děti hledaly v čerstvě napadaném třpytícím se sněhu stopy zvířátek a s radostí nadělily všem zvířátkům dobroty a popřály jim veselé Vánoce.

 

Zase přesně po roce, přišly k nám Vánoce….

 

Předposlední den před vánočními prázdninami se nesl v ryze svátečním duchu. Od samého rána se školkou nesly tóny vánočních koled. Netrpělivé čekání na Ježíška jsme se snažili s dětmi zpříjemnit vyprávěním o vánocích a jejich tradicích i zvycích. Zdobili jsme perníčky, pouštěli lodičky ze skořápek od ořechů, vyzkoušeli lití olova a zřejmě se v novém roce dočkáme i pevného zdraví, neboť se nám v jablíčku po jeho rozkrojení objevila hvězdička.

Sváteční atmosféra nás provázela celým dnem až do okamžiku, než se ozvalo tajemné zacinkání zvonečku. Nastala tolik očekávaná chvíle. Všechny děti se rozeběhly k rozsvícenému vánočnímu stromečku, pod kterým objevily spoustu krásných dárků. A dárečků bylo požehnaně. Rozzářená dětská očka a radost ve tvářích, to je pro nás zkrátka vždy úplně to nejvíc. Ježíšku, děkujeme…

Listopad

 

 

Druhý listopadový den připadá na Dušičky nebo chcete-li na Památku zemřelých. Jako všechny tradice, i Dušičky mají svůj příběh. V tento den prý mohou duše zemřelých zpátky na svět. Proto pravidelně s dětmi chodíme začátkem listopadu na hřbitov do Nových Sadů, abychom na hrobech zapálili svíčku a uctili tak památku našich nejbližších zesnulých. Dáváme tak naším předkům najevo, že tu jsme a stále na ně myslíme.

 

 

Svatý Martin

Letos stejně jako vloni,

přijel Martin na svém koni.

Všude kolem nás zní dětský smích,

i když opět nenapadl sníh.

 

Na Sv. Martina jsme si s dětmi příběhem připomněli, jakými důležitými pohnutky si zasloužil, abychom si ho každým rokem dne 11. 11. připomněli. Tato dlouholetá tradice přináší spoustu radosti. Děti netrpělivě čekají na první sníh, dospělí oslavují nové víno, peče se svatomartinská husa a svatomartinské rohlíčky.

My jsme také s dětmi nezaháleli, tvořili jsme koníky, oslavili svátek našeho kamaráda Martínka, hráli různé hry a na závěr se procházkou vydali po stopách bílého koně.

 

 

Návštěva expozice historických traktorů

 

V úterý 15. 11. 2022 jsme v sídle Rhea Holdingu v Písečném navštívili jedinečnou expozici historických traktorů české značky ŠKODA a ZETOR. Ve sbírce nechyběl ani krásný traktor značky Porsche z roku 1961. Děti si traktory nejprve prohlédly, hledaly je podle obrázků a dozvěděly se spoustu zajímavých informací o práci na polích. Nejvíce děti zaujal pásový traktor Zetor Major, který byl určen především pro chmelnice, vinice a sady. To ovšem nebylo zdaleka vše, co na nás v toto dopoledne čekalo. Měli jsme totiž možnost prohlédnout si krásnou zámeckou zahradu ve francouzském stylu, která už se pomalu chystá k zimnímu odpočinku. Dále jsme měli možnost nahlédnout do skleníku, odkud na nás při otevření dveří dýchla vůně citrusů. Děkujeme za tuto příležitost.

 

                                                                                                                           

Robotika v rukách těch nejmladších

 

16. 11. 2022 jsme na základě pozvání s předškoláky zavítali do ZŠ Staré Hobzí na robotihraní s beeboty, ozoboty a roboty, které sestavili z Lega žáci této základní školy. Děti si v rámci návštěvy vyzkoušely, jak lze za pomocí ovládání robotické ruky zajistit úklid, programovaly včelku nebo ozobota podle zadaného úkolu a na závěr roztančili robota. Děkujeme dětem a zaměstnancům MŠ a ZŠ za milé přijetí a za vše, co si pro nás připravili.

 

 

Návštěva Damiánka

 

Listopadová nepřízeň počasí v nás vnukla myšlenku, jít do zdejší jízdárny navštívit Damiánka. Na čtvrtek 24. 11. 2022 jsme domluvili prohlídku stájí s následnou projížďkou na koni. Krytá hala nám poskytla nevšední zážitek nejen ze hřbetu koně, ale také zajistila úkryt před nepřízní počasí. Děti měly možnost celý ten velký prostor využít k různým hrátkám. Za krásně strávené dopoledne děkujeme paní Nesvačilové, která se o nás po celou dobu trpělivě starala.

říjen

Říjen

 

Putování s panem Bramborou a jeho kamarády

K podzimu zajisté patří sklizeň ovoce a zeleniny, což nás inspirovalo k uspořádání další společné akce, určené pro děti a jejich rodiče. V pátek 7. 10. 2022 v odpoledních hodinách bylo přichystáno na místím sportovišti deset různorodých aktivit, během nichž děti předvedly své znalosti a dovednosti. Závěr odpoledne patřil tvoření. Děti si společně s rodiči vyrobili z přinesených brambor, zeleniny a přírodnin opravdu krásné postavičky, představující pana Bramboru, které si po skončení akce odnesli domů. Za splněné úkoly obdrželi všichni účastníci drobnou odměnu a odznak pana Brambory.

 

Projekt „Listnaté stromy“

Projekt s názvem „Listnaté stromy“, proběhl ve středu 12. 10. a úzce navazoval na projekt organizovaný v dubnu „Stromy jehličnaté“. Paní Pavlišová jako hlavní organizátorka a odbornice se hned v úvodu ujistila, zda si děti od posledního setkání něco zapamatovaly. Se svými kolegyněmi dětem nově předložila pestrou paletu listnáčů z našeho blízkého okolí. Děti si tak zahrály na badatele a zkoumaly rozdíly mezi velikostí, tvarem, strukturou listů a plodů. S pomocí obrazového materiálu a vyprávění pak měly možnost zjistit, jak stromy, které vítr rozfouká, rostou ze semínek divoce po lese. Poté následovala vycházka do lesa, kde se děti snažily podle charakteristických znaků vyhledat stromečky, o kterých jsme si povídali. Porovnávali jsme, jak jsou vysoké, mohutné, jakou barvu mají listy teď na podzim apod.

 

Vítání občánků

Dne 20. 10. 2022 se konalo v Galerii Sýpka na Zámku v Písečném firemní vítání malých občánků, které pořádala společnost Rhea Holding. My jsme měli tu čest, být jeho součástí. Během krátkého vystoupení děti svým zpěvem a básničkami jistě potěšily všechny přítomné. Odměnou za jejich skvělý výkon byl nejen potlesk, výborné občerstvení a dárečky, ale především svezení v kočáře s koňmi. Malým občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a do života mnoho krásných okamžiků

 

Stromečku, stromečku, kdo v tobě bydlí?

26. 10. se konal letos poslední projekt pod vedením odborníka, s názvem Stromečku, kdo v tobě bydlí. Paní Pavlišová se svými kolegyněmi profesionálním přístupem děti seznámila se životem lesních ptáků. Děti její poutavé vyprávění velmi zaujalo. Krásný obrazový materiál a pomůcky přispěly k velké zvídavosti dětí, které se aktivně zapojovaly do diskuse a se zájmem vyprávěly vlastní poznatky a zkušenosti. Dozvěděli jsme se, že výr je největší sova a kulíšek zase ta nejmenší, že kukačka snáší vajíčka do cizích hnízd, že sojka svým pronikavým hlasem upozorní všechna zvířátka lesa na hrozící nebezpečí. Své znalosti si osvojili během vycházky v lese, kde se zaposlouchaly do zpěvu ozývajících se ptáčků.

školka

 

 

ZÁŘÍ

 

Společné setkání po prázdninách

Je tady nový školní rok, který s sebou přináší pestrou nabídku školních aktivit a zajímavých projektů. Poprázdninové setkání s kamarády a zaměstnanci MŠ bylo plné radosti a očekávání. Přivítali jsme mezi sebe nové kamarády, hráli spousty seznamovacích her, povídali si o své rodině a vyzkoušeli jsme si nepostradatelnou práci maminek a tatínků. Nezapomněli jsme ani na připomenutí pravidel správného a bezpečného chování.

 

 

Čas jablíčkové vůně

K podzimu neodmyslitelně patří barvy, ale také jablíčka, která nás inspirovala k pečení jablečných pirohů. Nejprve jsme poznávali potřebné kuchyňské náčiní a suroviny. Poté jsme se pustili do práce – děti si nastrouhaly jablíčka, vykrajovaly linecké těsto, které si následně naplnily jablky a ovoněly si je skořicí s cukrem. Potřené těsto vajíčkem mohlo putovat rovnou do trouby a během krátké chvíle, se školkou linula krásná vůně. Všichni jsme si moc pochutnali.

 

ESSD – Sportovní den s Podzimníčkem

Přivítání podzimu jsme letos pojali ve spojitosti Evropského školního sportovního dne. Nejprve jsme si poslechli pohádku „ O skřítku Podzimníčkovi“, který nám prozradil, jak se dělají hrušková povidla a také jak je pro naše zdraví důležitý sport. S nadšením jsme zamířili na místní sportoviště, kde pro nás skřítek přichystal spoustu zábavných soutěží a disciplín. Děti cvičily a soutěžily ve dvojicích i ve družstvech. Všem se při sportovních aktivitách dařilo. Na závěr sportovního dopoledne se děti díky krásným podzimním kostýmům proměnily v Podzimníčky a byly oceněny cejchem skřítka a upomínkovým listem. Všichni jsme tak skvěle přivítali první podzimní den, který byl plný slunečných paprsků a spokojených dětí.

 

 

Březen

Březen

Pyžamový bál

V pondělí 4.3. 2024 jsme si pěkně zařádili na „Pyžamovém bále“. Děti se po svačině převlékly do připravených pyžamek doladěných čelenkami, mašličkami i ocásky a vše mohlo začít. Karnevalová písnička odstartovala parádní dopoledne plné tance, soutěží a mlsání. Mezi nejoblíbenější soutěže se jednoznačně zařadila soutěž praskání balónků a tanec na novinách. Čas nám uběhl mnohem rychleji než v jiné dny, ale nejdůležitější je, že jsme si to společně skvěle užili.

 

Vynášení zimy, vítání jara

Venku už to vypadalo, že jaro už je opravdu tady, ale pak se nám zase někde zatoulalo. To jsme tak nemohli nechat, proto se starší děti ve středu 20.3. 2024 vypravily ranním autobusem za kamarády do ZŠ Slavonice, aby společnými silami zimu nadobro vyhnaly. Nejprve jsme zhlédli pohádku „Chaloupka na vršku – Vynášení Morany“, vyrobili si malou babici Moranu a naučili se zaklínadlo k vyhánění zimy. V 9 hodin vycházel od školy průvod dětí nesoucích Moranu do parku, kde se konal tradiční rituál vynášení zimy a vítání jara. Na zelenající se louce děti spálily své Morany, zazpívaly si jarní písně a přivítaly tak jaro. Poté jsme navštívili základní školu praktickou, kde děti viděly, jak se plate pomlázka, prohlédly si velikonoční výstavu tvořenou z výrobků dětí. Ve školní družině si vybarvily veselé jarní obrázky, které si odvezli domů. První jarní dopoledne jsme si bezvadně užili. Děkujeme paní učitelce Koutné za pozvání. Budeme se těšit na další společná setkání.

 

Den vody

V pátek 22.3. 2024 jsme s dětmi oslavili Den vody. Připomněli jsme si její důležitost, koloběh, využití, skupenství a živočichy žijící u vody i v ní. V závěru oslavy jsme si připili skleničkou vody a vydali jsme se na putování za vodou. Nakonec si děti malovaly obrázky barevnou vodou, což u dětí sklidilo obrovský úspěch.  

 

Velikonoce – svátky jara

Konec měsíce března byl ve znamení příprav na Velikonoční veselí. Děti se seznámily s tradicemi, vyráběly si velikonoční dekorace, pekli jsme beránka, hráli si se zakutálenými vajíčky a nechyběla ani dobrodružná výprava s názvem „Hledání velikonočního pokladu“. Po splnění všech úkolů byla pro všechny zúčastněné připravena odměna, v podobě pokladu, kde se ukrývali nejen čokoládoví zajíčci. Radost v dětských očích byla nepopsatelná.

 

Únor

knihovna

Návštěva knihovny aneb Kde knížky bydlí

Ve středu 21. 2. 2024 jsme zavítali do místní knihovny v Písečném, kde nás přivítala milá a usměvavá paní knihovnice. Děti se dozvěděly, jaké druhy knih zde najdou a jak jsou dle žánrů v knihovně uspořádané. Povídali jsme si o vzniku knih, co se v knihách skrývá, kdo je to spisovatel, ilustrátor, jak správně s knihami zacházet i jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím. Ve zbývajícím čase si děti vyrobily záložky do knih, vybarvovaly si pohádkové omalovánky, prohlížely si knihy a hrály společenské hry, které je také možno si zde zapůjčit. V knihovně se nám tolik líbilo, až jsme málem zapomněli, že už je čas na oběd. Děkujeme paní Selingerové za pozvání a těšíme se na další setkání u pohádky.

lleden

LEDEN

 

Tři králové v MŠ

První lednový týden si děti připomněly svátek Třech králů a rozloučily se tak s vánočním obdobím. Pohádka nám prozradila, jak to bylo na Tři krále, vyrobili jsme si korunky a za doprovodu hry na zvonečky jsme zpívali koledu „My tři králové“. Při pohybových hrách jsme putovali do Betléma, abychom se poklonili Ježíškovi a předali mu dary. Závěr týdne jsme zakončili návštěvou obecního úřadu, kde děti krásně zazpívaly koledu a popřály všem zaměstnancům vše nejlepší v novém roce.

 

Leden v MŠ

Po zbytek měsíce jsme se v rámci vzdělávacího programu věnovali tématům jako např. zimní sporty, lidské tělo a péče o naše zdraví.

mik

Mikulášská nadílka
V úterý 5. 12. se v naší školce rozezněl cinkot zvonků a čertovského řetězu. Někdo měl z příchodu Mikuláše, anděla a čerta radost, jiný měl maličko obavy. Děti byly statečné a odvážné, žádné slzičky v očích nebyly vidět. Čert ve školce zlobivé děti nenašel a tak i letos odešel s nepořízenou. Mikuláš s andělem společně nadělili dětem balíčky s dobrotami. S nebeskou návštěvou jsme se rozloučili čertím tancem. Poté se děti vydaly na „Čertovskou stezku“ plnou zábavných pekelných úkolů, za které děti dostaly medaile.

Zimní čarování
V pátek 8. 12. jsme pozvali všechny rodiče do mateřské školy, abychom si společně užili krásný předvánoční čas. Děti měly pro hosty připravené krátké pásmo básniček, zimních písniček a také zahrály pohádku „O neposlušné hvězdičce“. Při závěrečné básni děti vyzvaly své rodiče na „ Vánoční tvořivou dílničku“, kde si společně nazdobili vánoční stromeček, který si odnesli domů. Věříme, že pro všechny přítomné bylo toto odpoledne příjemným pozastavením v předvánočním shonu.

Nadílka zvířátkům
Děti nezapomněly ani na zvířátka z lesa a donesly jim spousty dobrot.

Přání dětí
Před vánočními svátky se děti vydaly popřát krásné a pohodové Vánoce zaměstnancům Jednoty, OÚ a s přáním zavítaly také na Zámek v Písečném, kde zazpívaly vánoční koledy a navodily zde krásnou vánoční atmosféru.

Adventní čas a Vánoce v MŠ
Adventní čas spojený především s čekáním na Ježíška jsme si bezvadně užívali. Děti si vyzkoušely nejrůznější zvyky a tradice. Od krájení jablíčka, pouštění lodiček, pečení cukroví, házení střevíčku, až po zdobení stromečku, u kterého jsme zpívali koledy. Těžko říct, zda více zářil stromeček nebo oči dětí. Vše bylo přichystáno a Vánoce mohly přijít.

Samotný Štědrý den jsme si ve školce udělali ve čtvrtek 21. 12. Sváteční atmosféra byla cítit ze všech koutů školky a děti byly nedočkavé nadílky a Ježíška. Konečně přišel tolik očekávaný moment, kdy děti zaslechly zacinkání zvonečku a spatřily pod stromečkem dárečky. A že jich bylo opravdu požehnaně. Všichni nadšeně rozbalovali dárky a hráli si s novými hračkami. Také oběd byl v tento den sváteční. Ryba s bramborem, po které následovala sladká tečka v podobě cukroví. Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný nový rok.

 

Listopad

llistopad

Dušičky a Strašidláci

Svátek všech zesnulých, lidově nazývaný Dušičky, slavíme každý rok 2. listopadu. Ani letos tomu v naší školce nebylo jinak. Děti si během ranních aktivit vyrobily náramek zdobený strašidýlkem, shlédly pohádku „Chaloupka na vršku-Jak to bylo na dušičky“. Při pohybových činnostech nechyběla oblíbená hra „Krvavé koleno“ a taneček „Strašidla“. Pohybové dovednosti jsme zakončili relaxačním cvičením „Dušička na obláčku“. Poté už pro děti byla připravená zábavná stezka s názvem „ Dušičky a Strašidláci“, která byla zakončena návštěvou hřbitova v Nových Sadech, kde jsme zapálili svíčku a zavzpomínali na všechny zemřelé.

 

Uspávání broučků

Dny se krátí, listí zlátne, sluníčko už tolik nehřeje. Ano, je tu podzim a příroda se pomalu chystá na příchod zimy. Také broučci si musejí najít místo, kde přečkají zimu. My jsme se rozhodli, že jim s tím pomůžeme. V úterý 7. 11. 2023 se proto děti v doprovodu svých rodičů sešly na školní zahradě, aby pomohly uspat všechny broučky. Po krátké rozcvičce jsme si užili spoustu dobrodružství při plnění zajímavých disciplín např. foukání pavouků do pavučiny, objevování hmyzu v písku, závody pavouků, piškvorky….. Když všichni ukončili své putování po stanovištích, sešli jsme se u malého občerstvení a děti obdržely za splněné úkoly odznak a sladké potěšení. Zahrada se nám mezitím zahalila do tmy. Každý si vzal svého broučka ze skořápky, rozsvícený lampion či lucerničku a vydali jsme se po vyznačené trase. Došli jsme až k připravenému domečku pro broučky, kde jsme je uložili do postýlek. Na rozloučenou jsme jim zazpívali „Mravenčí ukolébavku“ a popřáli jim „Dobrou noc“.

 

Návštěva školy ve Starém Hobzí

Ve středu 8.11.2023 jsme se s předškoláky vydali do ZŠ Staré Hobzí. Paní učitelky ze školy měly nachystané nejrůznější aktivity a úkoly – hráli jsme si s Probotem – robotickým autíčkem, dostali jsme se s robůtky do sluneční soustavy a společně obíhali slunce, závodili jsme s roboty, kteří byli postaveni z lega, prohlíželi jsme si různé organismy pod mikroskopem a nakonec jsme za odměnu dostali omalovánku. Pak nás čekala svačinka s kamarády ze školky. Moc jsme si tento den všichni užili a děkujeme ZŠ Hobzí za pozvání.

 

 

Pomáhají v nesnázích aneb hasiči v naší vesnici

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 jsme s dětmi navštívili Hasičskou zbrojnici v Písečném. Při příchodu si děti pomocí vysílačky zavolaly velitele hasičů, který nás srdečně přivítal a ukázal nám prostory zbrojnice. Místní dobrovolní hasiči měli připravenou zajímavou přednášku o jejich práci, zkušenostech a dovednostech. Ukázali nám svou výstroj a výzbroj. Děti si mohly vyzkoušet např. helmy, plovací vesty, rukavice apod. Nechyběla ani prohlídka hasičského auta a zvuk houkačky. V závěru jsme pozorovali jak pomáhá hasičské auto s umýváním silnice v obci. Děkujeme p. Vacíkovi, p. Kadlecovi a R. Burešové za pozvání a vstřícný přístup.

 

Říjen

říjen

Návštěva stájí a jízdárny
Báječný den! Ano, přesně takto lze nazvat čtvrteční dopoledne 19. 10. 2023, kdy jsme se vydali na návštěvu do místních stájí a jízdárny společnosti Rhea Holding. Děti si nejprve prohlédly stáje, od zaškoleného zaměstnance se dozvěděly zajímavé informace o koních a odměnily koníky přinesenými jablíčky a mrkvičkou. Poté už na děti čekal v jízdárně dlouholetý kamarád, poník Damiánek, který je povozil a nabídl krásný pohled na svět z koňského hřbetu. V závěru dopoledne jsme si užili spoustu zábavy při zdolávání překážek, slalomu a hrách s gymnastickým míčem. Děkujeme paní Nesvačilové, Páje a společnosti Rhea Holding za pozvání.

 

Září

školka

 

Divadlo v MŠ

Po prázdninové odmlce k nám ve středu 12. 9. 2023 zavítalo divadlo Kašpárkův svět. Na děti čekaly hned dvě interaktivní pohádky „ Červená Kalkulka a Perníková chaloupka“. Děti se po celou dobu zapojovaly a vyzkoušely si nelehkou roli herců. Divadelní představení bylo provázeno zpěvem známých lidových písní. A jak už to v pohádkách bývá i tentokrát zvítězilo dobro nad zlem. A co bylo ze všeho nejkrásnější? No přece radost a vykouzlený úsměv na dětských tvářích.

Obec

Kalendář akcí

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rizika a nebezpečí

Partneři — svazky — projekty
Kde nás najdete?
Obec Písečné