Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rizika a nebezpečí

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Nové internetové stránky MŠ Písečné naleznete zde https://www.ms-pisecne.cz/

Mateřská škola Písečné

 

… je jednotřídní zařízení pro děti od 2 do 6 (7) let nabízející plně odbornou pedagogickou a speciálně pedagogickou péči v rámci inkluzivního vzdělávání.

 

Posláním školy je…

… vytvořit ve spolupráci s rodinou nejen příjemné rodinné prostředí, kde děti tráví milé chvíle plné her a poznávaní a kam se rády vracejí, ale rovněž prostředí, kde bude respektována osobnost každého jednotlivce se zaměřením na jeho celkový rozvoj.

Vzdělávání probíhá dle ŠVP přizpůsobeného možnostem a psychomotorickému vývoji dětí. Konkrétní nabídka je soustředěna do integrovaných bloků (měsíčních), jež zahrnují příbuzná témata (týdenní), která vychází z přirozených podmínek prostředí, jsou dětem blízká a úzce souvisí s děním v mateřské škole.

Děti jsou vedeny k prožívání radosti  ze sebemenšího úspěchu, k posilování žádoucího chování jako je respekt, důslednost, vytrvalost, trpělivost a spolupráce.

 

Co poskytujeme…

 •          Rodinné zázemí

Útulné prostředí, které je bezpečné, kde jsou všichni přijímáni bez rozdílu a mají zájem o druhé. Nižší počet dětí na třídu.                         

 •          Kvalifikovanost

O děti se starají kvalifikovaní pedagogové s vysokoškolským vzděláním.

 •         Spolupráce

Pedagogové se zájmem spolupracují s odborníky nejen školských poradenských zařízení, ale i s pediatry, psychologem a logopedem, který v MŠ provede (s vaším svolením) logopedický screening (vyšetření řeči) v rámci preventivní péče.

 •          Individuální přístup

S dětmi pracujeme individuálně. Snažíme se podchytit v čem je dítě dobré, co ho baví,     o co má zájem, nadání či talent dále rozvíjet. Respektujeme možnosti, dovednosti a individuální potřeby dětí. Podporujeme dětskou zvídavost, fantazii a sebevědomí.

 •          Vybavenost

Děti využívají celou řadu relaxačních, didaktických a kompenzačních pomůcek.

 

 

 

Proč si vybrat zrovna nás?

 •      přijímáme děti celoročně (i dvouleté)
 •      MŠ bez školkovného, hradíte pouze stravné
 •      v rámci provozní doby se snažíme vycházet vstříc individuálním potřebám tak, aby rodiče uspěchaný pracovní týden zvládali bez zbytečného stresu               
 •      zajišťujeme logopedickou prevenci
 •      nabízíme systematickou přípravu na povinnou školní docházku
 •      pořádáme společné pracovní dílny

 

 DOKUMENTY KE STAŽENÍ ZDE

Žádost o přijetí dítěte do MŠ Písečné

Evidenční list

Informace k zápisu

 

uspávání broučků

Zahradní slavnost MŠ Písečné